Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Nye misjonærer fra Bergen - familien Aasebø
Misjonærfamilien Håkon og Eva Aasebø er misjonærbarn og begge er født i Thailand. De har tre barn. De har tidligere vært ute som misjonærer i India. Etter å ha vært i Norge en tid har de kjent at det på nytt har vokst frem et misjonskall til Sør-Øst Asia. Høsten 2014 drar de ut for en tre års periode til Bangkok. Her skal de arbeide på et trenings- og bibelsenter. Fokus er å undervise og utruste medarbeidere til evangelisering og menighetsplanting i dette folkerike området.
  
Les mer...

Årsmøte og regnskap for 2013
Onsdag 7/4-2014 avholdt Evangeliekirken sitt årsmøte for 2013. Hovedtema denne kvelden var en kort oppsummering av 2013 med fokus på hovedaktiviteter i arbeidet, samt gjennomgang av regnskapet.   
Les mer...

Påskehøytiden - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...

Mange muligheter for å nå ut med evangeliet
Arne Skagen er en forkynner som har en flott tjeneste i det å oppmuntre til formidling av evangeliet til mennesker i vår hverdag.

Han har besøkt menigheten ved to anledninger dette året. En søndag talte han om "Endelig mandag" og en onsdag talte han om "Omgitt av høst".

Han har mange flotte eksempler på mennesker han har fått dele evangeliet i helt vanlige hverdagssituasjoner. Nøkkelen er å be Den Hellige Ånd lede oss.

Lederkonferansen - LED14 arrangeres helgen 30/1 - 2. februar
LED Nasjonalt arrangeres i samarbeid av Pinsebevegelsens Lederråd (PLR) og Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU).

Sammen har vi en visjon om å nå ut, vinne nye mennesker for Jesus Kristus og se at Guds rike vokser. I målet om å skape de beste rammevilkår for at landets menigheter, barne- og ungdomsarbeid kan oppleve vekst er LED Nasjonalt en sentral arena. Årets tema er: "Jeg vil bygge min menighet for Gud elsker verden" For mer info: www.led14.no

Det vil bli arrangert regionale LED14 konferanser i hele landet og datoen for Hordaland er 18. oktober.

Et nådens år !
Første møtet i det nye året talte pastor Kjell Bugge Halvorsen over teksten i Lukas. 4.18-19 - Jesu tiltredelstale. Dette er kjernen i Evangeliet og det vi som kristne er kalt til å formidle i vår tid.
Menigheten ble oppfordret til å være formidlere av det samme budskapet om åndsfylde, frihet og tilgivelse. Ja at 2014 skal få være et Nådens år for mange mennesker.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden