Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Lederkonferansen - LED14 Hordaland - Lørdag 18/10
Lørdag 18. oktober arrangeres den regionale lederkonferansen for alle pinsemenighetene i Hordaland. Samlingen er i Pinsekirken Tabernaklet og temaet er: "Jeg vil bygge min menighet - fordi Gud elsker verden." Hovedtalere er Thomas Åleskjær, Øyvind Augland, Katrine Bragvin Skagestad og Aina Hatletvedt. Det blir aktuell undervisning for voksen, ungdom og barn. I tillegg er dette en viktig arena for fellesskap og relasjoner. Evangeliekirken deltar sammen med rundt 150 fra hele Hordaland.

Flott testamentarisk gave til Evangeliekirken
De var to flotte mennesker som levde nøkternt og enkelt, med et stort hjerte for andre. Han døde for noen år siden og hun døde i fjor. De hadde ingen barn og ingen arvinger. Da testamentet ble gjort kjent, viste det seg at alle deres verdier skulle deles på Trosgnisten Misjon, en annen misjonsorganisasjon og Evangeliekirken. Nå har vi oppfylt deres ønske og mer enn 2 millioner er fordelt til menighetsarbeid i Norge, sosiale hjelpeprosjekter for barn i India, Kenya, Tanzania og Kongo. Videre blir det støtte til bygging av kirker i Kongo, Uganda og Tanzania. En stor takk til to som levde for andre.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 14/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 14/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.
  
Les mer...

Forbønn og gave til lidende i Irak
Vi er alle berørt av de tragiske historiene om forfølgelsene av kristne i Irak. Hundretusener er drevet fra sine hjem og mange opplever å miste livet på grunn av sin tro.

Søndag 17/8 hadde vi en spesiell markering og forbønnsstund i møtet. Vi stod sammen med mange andre kristne i en felles bønn for de lidende i Irak. Menigheten gav også en gave på kr. 25.000 som sendes ut gjennom Åpne Dører. Vi vil fortsatt løfte frem de lidende kristne i bønn i tiden fremover.

"Fengselsfugler fyller kirken"
Evangeliekirken har de siste 7 årene hatt faste møter i Bergen Fengsel og et nært samarbeid med fengselsprest Rune Minde. Jan Halvorsen er vår "fengselsprest" og har trofast ledet menighetens team alle disse årene. Teamene har deltatt med sang, vitnesbyrd og andakter. Det har vært veldig berikende og vi har fått mange gode samtaler. Noen har også tatt kontakt etter avsluttet soning.
Les Bergens Tidende sin flotte reportasje lørdag 7/6-14 fra en av disse Gudstjenestene. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fengselsfugler-fyller-kirken-3133727.html#.U5TWEvnV9cQ

Pinse - Kraft til tjeneste
Pinsen er en viktig hendelse for Guds menighet. Løftet om kraft til tjeneste ble oppfylt. Dette er beskrevet i Apostlenes Gjerninger 2-1-4: Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Dette er imidlertid en erfaring for alle troende, som vi pinsevenner betoner i vårt arbeid og tjeneste.
Pinsen er også kalt menighetens fødselsdag.

2. pinsedag har vi gleden av å få besøke av pastor i Salt Bergenskirken Øystein Gjerme - velkommen !
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden