Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Forbønn og gave til lidende i Irak
Vi er alle berørt av de tragiske historiene om forfølgelsene av kristne i Irak. Hundretusener er drevet fra sine hjem og mange opplever å miste livet på grunn av sin tro.

Søndag 17/8 hadde vi en spesiell markering og forbønnsstund i møtet. Vi stod sammen med mange andre kristne i en felles bønn for de lidende i Irak. Menigheten gav også en gave på kr. 25.000 som sendes ut gjennom Åpne Dører. Vi vil fortsatt løfte frem de lidende kristne i bønn i tiden fremover.

"Fengselsfugler fyller kirken"
Evangeliekirken har de siste 7 årene hatt faste møter i Bergen Fengsel og et nært samarbeid med fengselsprest Rune Minde. Jan Halvorsen er vår "fengselsprest" og har trofast ledet menighetens team alle disse årene. Teamene har deltatt med sang, vitnesbyrd og andakter. Det har vært veldig berikende og vi har fått mange gode samtaler. Noen har også tatt kontakt etter avsluttet soning.
Les Bergens Tidende sin flotte reportasje lørdag 7/6-14 fra en av disse Gudstjenestene. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fengselsfugler-fyller-kirken-3133727.html#.U5TWEvnV9cQ

Pinse - Kraft til tjeneste
Pinsen er en viktig hendelse for Guds menighet. Løftet om kraft til tjeneste ble oppfylt. Dette er beskrevet i Apostlenes Gjerninger 2-1-4: Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Dette er imidlertid en erfaring for alle troende, som vi pinsevenner betoner i vårt arbeid og tjeneste.
Pinsen er også kalt menighetens fødselsdag.

2. pinsedag har vi gleden av å få besøke av pastor i Salt Bergenskirken Øystein Gjerme - velkommen !

Nye misjonærer fra Bergen - familien Aasebø
Misjonærfamilien Håkon og Eva Aasebø er misjonærbarn og begge er født i Thailand. De har tre barn. De har tidligere vært ute som misjonærer i India. Etter å ha vært i Norge en tid har de kjent at det på nytt har vokst frem et misjonskall til Sør-Øst Asia. Høsten 2014 drar de ut for en tre års periode til Bangkok. Her skal de arbeide på et trenings- og bibelsenter. Fokus er å undervise og utruste medarbeidere til evangelisering og menighetsplanting i dette folkerike området.
  
Les mer...

Årsmøte og regnskap for 2013
Onsdag 7/4-2014 avholdt Evangeliekirken sitt årsmøte for 2013. Hovedtema denne kvelden var en kort oppsummering av 2013 med fokus på hovedaktiviteter i arbeidet, samt gjennomgang av regnskapet.   
Les mer...

Påskehøytiden - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden