Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.
  
Les mer...

Lederkonferansen - LED15 arrangeres helgen 6 - 8 februar
LED Nasjonalt arrangeres i samarbeid av Pinsebevegelsens Lederråd (PLR) og Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU). Sammen har vi en visjon om å nå ut, vinne nye mennesker for Jesus Kristus og se at Guds rike vokser. I målet om å skape de beste rammevilkår for at landets menigheter, barne- og ungdomsarbeid kan oppleve vekst er LED Nasjonalt en sentral arena. Årets tema er: "Jesus synlig i kjærlighet og kraft". Hovedtalere er Egil Svartdahl, Erwin MC Manus, Øystein Gjerme og Kristoffer Stokke. For mer info: www.pinsebevegelsen.no

Flott besøk av Bibelskolen Substans
Bibelskolen Substans i Bergen ble etablert for 3 år siden. Dette skoleåret er det 35 elever på skolen. Hovedfokus for skolen er å inspirere mennesker til:
• Kraftfull Jesusetterfølgelse
• Klar retning for livet
• Solid og tydelig tro

Rektor Daniel Matthiesen og team på 3 elever hadde møte søndag 18/1-15. Det var inspirerende å lytte til de unges begeistring for Guds ord og det å leve fullt og helt for Jesus i hverdagen. Menigheten var veldig begeistret og vi ser frem til flere besøk fremover.

Feiring av 100 års jubilant 9/1-2015
Aasta Pedersen har vært med i menigheten helt fra den første tiden på 1960 tallet. Hun er 100 år 9/1-2015. Aasta bor fremdeles hjemme og et besøksteam fra menigheten har besøkt henne trofast i mange år.

Gunvor Lohmann har tatt initiativet til en egen jubileumsfest som menigheten arrangerer for inviterte i kirken denne dagen.

Familie, venner, ordfører Trude Drevland og pastor Kjell Bugge Halvorsen deltar. Vi ønsker Aasta Guds rike velsignelse på denne store dagen.

Barnevelsignelse av Noomi
Søndag 23/11-2014 hadde vi gleden av å velsigne Noomi Jensen Thunold. Foreldrene Maria og Torgeir, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til.

Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."
  
Les mer...

Misjonhelg med INDIA i fokus
Helgen 14/11 - 16/11 2014 har vi gleden av å få besøk av Terry Prakasam fra India. Terry står sentralt i det store misjonsarbeidet som vi har vært med på å bygge opp i over 25 år. Til tross for stor motstand i deler av India, så opplever de en sterk vekst og arbeidet omfatter nå over 600 menigheter.
Det blir møter følgende steder:
Fredag 14.11 Kl. 20.00 Pinsekirken Tabernaklet
Søndag 16.11 Kl. 11.00 Sion Blomsterdalen
Søndag 16.11 Kl. 18.00 Evangeliekirken
  
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden