Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.
Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...

Møtebesøk med Salt Bergenskirken 2018
Salt Bergenskirken er leietaker i Evangeliekirken og har flere samlinger gjennom uken: bønnemøter, ledersamlinger og musikkøvelser. Fredagen er det ungdomssamlinger hvor 60 - 80 ungdommer samles til forkynnelse, lovsang og fellesskap.
De senere årene har vi hatt gleden av regelmessige møtebesøk fra Salt Bergenskirken. De er invitert til å bidra med forkynnere og lovsangsteam på søndagsmøter denne våren. Det har vært fine samlinger og nylig deltok Gina Gjerme med flott forkynnelse om å så ut Guds ord i hverdagen. Kommende søndag 25/2 -18 taler Torsten Mentzoni.

Gaver til Evangeliekirken - via Vipps
Flere gir sine faste gaver via bank. En del gir kontante gaver i våre møter.
Etter hvert har Vipps også blitt en utbredt måte å gi gaver på.
Nå har vi etablert dette slik at man kan gi gaver til Evangeliekirken via Vipps.
Bruk kode #509084 - Evangeliekirken - Bergen.

Lederkonferansen 2018
Den andre uken i februar fra 8/2 -11/2 avholder pinsebevegelsen sin årlige lederkonferanse. Årets tema er: Jesus synlig - gjennom livslang etterfølgelse. Det har vært en stadig økende oppslutning de siste årene og det er ventet 1.500 unge og voksne fra landets 330 pinse- menigheter. Hovedtemaet er å inspirere til fokus på hovedoppdraget: Nå ut med evangeliet og gjøre Jesus Synlig. Det blir en god kombinasjon av undervisning, temaseminarer og kveldsmøter. Evangeliekirken vil også være representert og vi ser frem til noen rike dager sammen med Guds folk.

Møtebesøk med Evangeliesenteret 2018
Evangeliekirken er med i arbeidet med etablering av Evangeliesenterets kontaktkafe i Bergen. I denne forbindelse vil team derfra besøke Bergensdistriktet regelmessig med et besøk i måneden første halvår i 2018. De vil ha Evangeliekirken som bosted og base for besøkene. Første møte er helgen 21/1-18 hvor Allan Nilsson taler, sammen med et team fra Evangeliesenteret.

Menighetens eldste - feiret 103 år
Aasta Pedersen har vært med i menigheten helt fra den første tiden på 1960 tallet. Tirsdag 9/1-2018 feiret hun 103 år. Gunvor Lohmann og Rigmor Gullberg har stått i spissen for menighetens besøksteam som har besøkt og fulgt henne opp trofast i veldig mange år. Dagen ble markert med en flott feiring på sykehjemmet.

Aasta er vital og aktiv og er et forbilde med sin engasjerte og aktive tro. Det er alltid inspirerende å besøke henne og hun ber oss alltid hilse vennene i menigheten så mye.
Bildet er fra 100 år feiringen som ble holdt i menigheten i 2015.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden