Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Årsmøte 2017 for Evangeliekirken og Trosgnisten Misjon avholdes 6/6-18
Onsdag 6. juni avholdes årsmøte 2017 for menighetens medlemmer - se agenda og ramme under.   
Les mer...

Pinse - Kraft til tjeneste
Pinsen er en viktig hendelse for Guds menighet. Løftet om kraft til tjeneste ble oppfylt. Dette er beskrevet i Apostlenes Gjerninger 2-1-4: Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
Dette er imidlertid en erfaring for alle troende, som vi pinsevenner betoner i vårt arbeid og tjeneste. Pinsen er også kalt menighetens fødselsdag.
2. pinsedag har vi gleden av å få besøke av pastor Daniel Matthiesen fra Salt Bergenskirken - velkommen !

Trosgnisten - Nødhjelpsaksjon Kongo - Mai 2018
Akkurat nå pågår en enorm katastrofe rundt Bunia i østre Kongo på grensen til Uganda. Titusener har flyktet for livet fra landsbyer etter at opprørere slo til, brente byene og tok livet av de som flyktet. Skremmende scener og mange er merket for livet.
Nøden er fortsatt stor – mange flere venter på hjelp, men Trosgnistens hjelpekasse er tom. Vi trenger derfor ekstra støtte og hjelp til disse hardt prøvede mennesker i nød.   
Les mer...

Fanger blir frelst i Bergen fengsel - hovedoppslag i Dagen 7/4-18
Dagens hovedoppslag lørdag 7/4-17 har et gripende intervju med fangen Nils som opplevde Gud på en helt spesiell måte og ble frelst i fengselet. Nils hadde egentlig bestemt seg for å gjøre livet slutt, men så kommer Gud og møter ham på en helt overnaturlig måte.
Det er også intervju med fengselsprest Rune Minde som sier: "Det er mye mer tro og religiøsitet i bak murene enn folk aner" Rune omtaler også det fine samarbeidet og de faste møtene som Evangeliekirken har hatt de siste 13 årene. Vi gleder oss virkelig over å få være en del av dette og merker en stor åpenhet for evangeliet på våre samlinger. Evangeliet setter fanger i frihet og gir nye livsmuligheter.

Søndag 8/4-18 taler Øystein Gjerme i NRK Radio og i Evangeliekirken
NRK har sendt radiogudstjenester helt fra de startet sin virksomhet. I overkant av 400 000 mennesker samler seg rundt radioene hver eneste søndag. Dette er en flott anledning til å nå ut med evangeliet til mange nordmenn. På kommende søndag kl.11.00 overføres gudstjeneste fra Salt Bergenskirken hvor Øystein Gjerme taler. På kvelden taler han i Evangeliekirken. Velkommen til møte og til å høre på radio.

Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.
Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden