Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Fokus fremover
Det siste året har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Dette ble oppsummert på menighetens årsmøte 27/5-15 med enighet om følgende hovedfokus fremover:
- Revitalisering av menigheten - Koble med den unge generasjon – tilknytning av nye, deltakelse og lovsang
- Videreføre samarbeidet med pinsemenighetene i byen – Tabernaklet og Salt Bergenskirken
- Forsterke profil/satsing for utslåtte - Evangeliesenter, Nappane, BG Kontaktsenter, Fengsel
- Videreføre menighetens særpreg - Menighetens visjon og målsettinger
- Styrke lederskapet – I løpet av høsten

Vedlikehold og oppgradering av kirken
De kommende måneder vil det foregå en rekke aktiviteter knyttet til oppgradering og vedlikehold. Kirken vil bli malt utvendig og murpuss reparert + noen mindre reparasjoner av taket. Det elektriske anlegget vil bli reparert og kirkesalen får oppgradert lys og lydanlegg. Dette kommer til nytte både for oss og Salt Bergenskirken som viderefører leie av lokalet til samlinger tirsdager, øvelser torsdager og ungdomsmøte fredager. I tillegg kan det bli noe utleie til andre menigheter søndag formiddag.

Sommer 2015 - første møte etter ferien er søndag 16. august
Det er ikke møter i Evangeliekirken i juli måned. Første møte etter ferien er søndag 16. august kl. 18.00. Kjell Bugge Halvorsen taler Guds ord.
Mange vil i løpet av sommeren besøke ulike stevner.
For de som ikke har anledning til det vil vi anbefale sommermøtene i våre samarbeidsmenigheter i byen:
- Pinsekirken Tabernaklet - Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
- Salt Bergenskirken - Gudstjeneste hver søndag kl. 19.00

Vi vil ønske alle medlemmer og møtebesøkende en velsignet sommer !

Barnevelsignelse av Hannah Linea
Søndag 21/6-2015 hadde vi gleden av å velsigne Hannah Linea Litland. Foreldrene Hege og Arvid, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til. Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."
  
Les mer...

Dåp av ung jente
Søndag 14/6-15, hadde vi gleden av å døpe Casandra som ble en kristen for et år siden. Pastor Kjell Bugge Halvorsen delte kort om dåpens betydning. Deretter fikk vi en hilsen fra Kasandra om hva Gud har gjort i livet hennes. Evangeliekirken praktiserer troendes dåp med full nedykkelse.
Etter selve dåpshandlingen ble det bedt en velsignelsesbønn for henne. Nappane Omsorgs- og mottaksenter var på besøk og delte sang og gripende vitnesbyrd. Leder Steinar Valdersnes forkynte. Det var et inspirerende møte preget av Jesusbegeistring.

Evangeliesenteret - førsteside i Bergens Tidende 25/4-15
Flott artikkel i dagens BT om at Evangeliesenteret arbeid gir gode resultater i rusarbeid. Nøkkelen er BIBEL - BØNN - OMSORG.

Veldig positivt og denne helgen har vi også møtehelg med et stort team fra Evangeliesenteret. De deler sterke vitnesbyrd om at møtet med Jesus forvandler liv.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden