Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Dåp av ung jente
Søndag 14/6-15, hadde vi gleden av å døpe Casandra som ble en kristen for et år siden. Pastor Kjell Bugge Halvorsen delte kort om dåpens betydning. Deretter fikk vi en hilsen fra Kasandra om hva Gud har gjort i livet hennes. Evangeliekirken praktiserer troendes dåp med full nedykkelse.
Etter selve dåpshandlingen ble det bedt en velsignelsesbønn for henne. Nappane Omsorgs- og mottaksenter var på besøk og delte sang og gripende vitnesbyrd. Leder Steinar Valdersnes forkynte. Det var et inspirerende møte preget av Jesusbegeistring.

Evangeliesenteret - førsteside i Bergens Tidende 25/4-15
Flott artikkel i dagens BT om at Evangeliesenteret arbeid gir gode resultater i rusarbeid. Nøkkelen er BIBEL - BØNN - OMSORG.

Veldig positivt og denne helgen har vi også møtehelg med et stort team fra Evangeliesenteret. De deler sterke vitnesbyrd om at møtet med Jesus forvandler liv.

Møtehelg med Evangeliesenteret
Helgen 24/4 til 26/4 får vi besøk av Evangelisenteret. De er et stort team på 20 stk med Stian Ludviksen, Trond Andersson og Jostein Kirkenes i spissen. Her blir det forkynnelse, vitnesbyrd og frisk sang og musikk.
Det blir følgende møte:
- 24/4 kl. 19.30 Evangeliekirken
- 25/4 kl. 19.00 Sion Øygarden
- 26/4 kl. 11.00 Fløenkirken
- 26/4 kl. 18.00 Evangeliekirken

Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.
  
Les mer...

Lederkonferansen - LED15 arrangeres helgen 6 - 8 februar
LED Nasjonalt arrangeres i samarbeid av Pinsebevegelsens Lederråd (PLR) og Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU). Sammen har vi en visjon om å nå ut, vinne nye mennesker for Jesus Kristus og se at Guds rike vokser. I målet om å skape de beste rammevilkår for at landets menigheter, barne- og ungdomsarbeid kan oppleve vekst er LED Nasjonalt en sentral arena. Årets tema er: "Jesus synlig i kjærlighet og kraft". Hovedtalere er Egil Svartdahl, Erwin MC Manus, Øystein Gjerme og Kristoffer Stokke. For mer info: www.pinsebevegelsen.no

Flott besøk av Bibelskolen Substans
Bibelskolen Substans i Bergen ble etablert for 3 år siden. Dette skoleåret er det 35 elever på skolen. Hovedfokus for skolen er å inspirere mennesker til:
• Kraftfull Jesusetterfølgelse
• Klar retning for livet
• Solid og tydelig tro

Rektor Daniel Matthiesen og team på 3 elever hadde møte søndag 18/1-15. Det var inspirerende å lytte til de unges begeistring for Guds ord og det å leve fullt og helt for Jesus i hverdagen. Menigheten var veldig begeistret og vi ser frem til flere besøk fremover.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden