Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Advent - en forberedelse for Jesus
Adventstiden er en flott tid hvor vi forbereder oss til julen. Ordet advent kommer fra latin Adventus og betyr ankomst. Det peker på Jesu første komme til vår jord som feires over hele verden 24. desember. Samtidig er det like aktuelt å bli minnet om englenes ord da Jesus for opp til Himmelen på Kristi Himmelfartsdag: Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! Apg 1:11 Vi ønsker alle en velsignet adventstid.

Styrking av ledelsen - nye eldste
Pastor og eldste har kalt følgende nye eldste til tjeneste i menigheten: Jonny Dahl og Atle Aasebø. Søndag 1/11-15 hadde vi forbønnsstund for dem begge. Vi er veldig glad for at de vil gå inn i dette arbeidet og det vil være en god styrke for menigheten. Samtidig avsluttet Olav B. Andersen sin tjeneste som eldste. Han har gjort en flott innsats og vi ønsker Guds velsignelse videre. På bildet er ledelsen menigheten, fra venstre: pastor Kjell Bugge Halvorsen, eldste Jan Halvorsen, Per Svein Mikkelsen, Atle Aasebø og Jonny Dahl.

Sammen med den unge generasjon
Et av fokusområdene for Evangeliekirken fremover er å koble med den unge generasjon, gjennom deltakelse og lovsang. Denne måneden får vi to slike besøk:
- Søndag 1.11 Bibelskolen Substans synger og vitner, sammen med Daniel Mathiessen.
- Søndag 8.11 Andrê Birkeland taler, med lovsangsteam fra Pinsekirken Tabernaklet.

Når generasjonene velsigner hverandre og står sammen er vi sterke. Det det siste verset i det Gamle Testamentet beskriver dette så fint: « Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene» Mal.4.6a

Misjonsreise til Kenya - November 2015
I November deltar pastor og misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen på Trosgnistens Internasjonale konferanse på Migori i Kenya. Denne konferansen avholdes annethvert år og samler lederene for alle kirkene som er med i Trosgnistens arbeid. Dette arbeidet vokser og omfatter nå søster-menigheter i 12 land rundt omkring i verden og står i et menighetsfellesskap med 2.500 menigheter som totalt har over 200.000 medlemmer. Vi skal også følge opp prosjektet for Kjell Haugen Memorial Building på Migori + et større vannprosjekt i Tanzania. Bildet viser mursten som brukes til bygging av senteret på Migori. Kjell Bugge Halvorsen er sammen med leder for arbeidet John Abisai.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 13/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 13/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...

Fokus fremover
Det siste året har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Dette ble oppsummert på menighetens årsmøte 27/5-15 med enighet om følgende hovedfokus fremover:
- Revitalisering av menigheten - Koble med den unge generasjon – tilknytning av nye, deltakelse og lovsang
- Videreføre samarbeidet med pinsemenighetene i byen – Tabernaklet og Salt Bergenskirken
- Forsterke profil/satsing for utslåtte - Evangeliesenter, Nappane, BG Kontaktsenter, Fengsel
- Videreføre menighetens særpreg - Menighetens visjon og målsettinger
- Styrke lederskapet – I løpet av høsten
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden