Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Sammen med den unge generasjon
Et av fokusområdene for Evangeliekirken fremover er å koble med den unge generasjon, gjennom deltakelse og lovsang. Denne måneden får vi to slike besøk:
- Søndag 1.11 Bibelskolen Substans synger og vitner, sammen med Daniel Mathiessen.
- Søndag 8.11 Andrê Birkeland taler, med lovsangsteam fra Pinsekirken Tabernaklet.

Når generasjonene velsigner hverandre og står sammen er vi sterke. Det det siste verset i det Gamle Testamentet beskriver dette så fint: « Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene» Mal.4.6a

Misjonsreise til Kenya - November 2015
I November deltar pastor og misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen på Trosgnistens Internasjonale konferanse på Migori i Kenya. Denne konferansen avholdes annethvert år og samler lederene for alle kirkene som er med i Trosgnistens arbeid. Dette arbeidet vokser og omfatter nå søster-menigheter i 12 land rundt omkring i verden og står i et menighetsfellesskap med 2.500 menigheter som totalt har over 200.000 medlemmer. Vi skal også følge opp prosjektet for Kjell Haugen Memorial Building på Migori + et større vannprosjekt i Tanzania. Bildet viser mursten som brukes til bygging av senteret på Migori. Kjell Bugge Halvorsen er sammen med leder for arbeidet John Abisai.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 13/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 13/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...

Fokus fremover
Det siste året har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Dette ble oppsummert på menighetens årsmøte 27/5-15 med enighet om følgende hovedfokus fremover:
- Revitalisering av menigheten - Koble med den unge generasjon – tilknytning av nye, deltakelse og lovsang
- Videreføre samarbeidet med pinsemenighetene i byen – Tabernaklet og Salt Bergenskirken
- Forsterke profil/satsing for utslåtte - Evangeliesenter, Nappane, BG Kontaktsenter, Fengsel
- Videreføre menighetens særpreg - Menighetens visjon og målsettinger
- Styrke lederskapet – I løpet av høsten

Vedlikehold og oppgradering av kirken
De kommende måneder vil det foregå en rekke aktiviteter knyttet til oppgradering og vedlikehold. Kirken vil bli malt utvendig og murpuss reparert + noen mindre reparasjoner av taket. Det elektriske anlegget vil bli reparert og kirkesalen får oppgradert lys og lydanlegg. Dette kommer til nytte både for oss og Salt Bergenskirken som viderefører leie av lokalet til samlinger tirsdager, øvelser torsdager og ungdomsmøte fredager. I tillegg kan det bli noe utleie til andre menigheter søndag formiddag.

Sommer 2015 - første møte etter ferien er søndag 16. august
Det er ikke møter i Evangeliekirken i juli måned. Første møte etter ferien er søndag 16. august kl. 18.00. Kjell Bugge Halvorsen taler Guds ord.
Mange vil i løpet av sommeren besøke ulike stevner.
For de som ikke har anledning til det vil vi anbefale sommermøtene i våre samarbeidsmenigheter i byen:
- Pinsekirken Tabernaklet - Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
- Salt Bergenskirken - Gudstjeneste hver søndag kl. 19.00

Vi vil ønske alle medlemmer og møtebesøkende en velsignet sommer !
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden