Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Møter i Bergen Fengsel
I over 10 har Evangeliekirken har faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet og har etablert et godt samarbeid med fengselprestene. Vi samles i fengselets kapell, hvor vi deler evangeliets gode nyheter gjennom sang og vitnesbyrd. Kapellet er som regel fullt og fangene deltar ivrig i sang og lytter aktivt til det som formidles. Det blir også tid til å dele fellesskapet gjennom samtale over en kopp kaffe. Det er også avsatt tid til lystenning, hvor den enkelte tenner lys for de som de savner og vi løfter disse fram i en felles bønn. Det er flotte mennesker vi møter og vi formidler at de er høyt elsket, selv om de en tid av livet har levd på den feile siden av loven. Møtene for høsten 2016 starter opp 28/9.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 11/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 11/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...

Oppstart Høsten 2016
I sommer avsluttet vi oppgraderingen av bygget og fikk på plass nye stoler. De gamle stolene er gitt som gave til Open Heart sitt arbeid i Ukraina. Midt i ferien fikk vi en stor vannskade og måtte derfor ha første møte i Fløenkirken. Nå er imidlertid kirkesalen ferdigstilt og vi kan ha vårt første møte i eget lokale søndag 28/8-16. En ny høst innebærer nye muligheter og målet for Evangeliekirken er å være en misjonerende og evangeliserende kirke, både i nærmiljøet og gjennom de mange spennende misjonsprosjekter vi er en del av. Vi ønsker alle en velsignet høst og velkommen til fellesskapet i menigheten.

Tentro avslutning 2016
Vi gratulerer Andreas Haugen og hele familien fra EK med Tentro dagen. Gjennom siste året har de vært sammen og fått undervisning fra Guds ord og om gode livsprinsipper. Andreas markerte avslutningen av Tentro lørdag 7. mai sammen med 11 andre ungdommer i Salt Bergenskirken. Andreas er nr. 6 fra venstre på bildet. Han er også aktivt med i ungdomsarbeidet Salt Ung som hver fredag samler rundt 80 ungdommer i Evangeliekirken.

Flott møtehelg med Evangeliesenteret i april
Helgen 16/4 og 17/4 hadde vi gleden av å ha Evangelisenteret på besøk. Leder Trond Eriksen og leder for Granlien Evangelisenter Hugo Diaz var med og forkynte Guds Ord. Det var et stort team fra Granlien som var med og delte levende og gripende vitnesbyrd om hva Gud hadde gjort i livene deres. Evangeliesenteret driver et fantastisk arbeid som med Jesus i sentrum er med å gi mennesker et nytt liv.

Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.
Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.
  
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden