Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Oppstart Høsten 2016
I sommer avsluttet vi oppgraderingen av bygget og fikk på plass nye stoler. De gamle stolene er gitt som gave til Open Heart sitt arbeid i Ukraina. Midt i ferien fikk vi en stor vannskade og måtte derfor ha første møte i Fløenkirken. Nå er imidlertid kirkesalen ferdigstilt og vi kan ha vårt første møte i eget lokale søndag 28/8-16. En ny høst innebærer nye muligheter og målet for Evangeliekirken er å være en misjonerende og evangeliserende kirke, både i nærmiljøet og gjennom de mange spennende misjonsprosjekter vi er en del av. Vi ønsker alle en velsignet høst og velkommen til fellesskapet i menigheten.

Tentro avslutning 2016
Vi gratulerer Andreas Haugen og hele familien fra EK med Tentro dagen. Gjennom siste året har de vært sammen og fått undervisning fra Guds ord og om gode livsprinsipper. Andreas markerte avslutningen av Tentro lørdag 7. mai sammen med 11 andre ungdommer i Salt Bergenskirken. Andreas er nr. 6 fra venstre på bildet. Han er også aktivt med i ungdomsarbeidet Salt Ung som hver fredag samler rundt 80 ungdommer i Evangeliekirken.

Flott møtehelg med Evangeliesenteret i april
Helgen 16/4 og 17/4 hadde vi gleden av å ha Evangelisenteret på besøk. Leder Trond Eriksen og leder for Granlien Evangelisenter Hugo Diaz var med og forkynte Guds Ord. Det var et stort team fra Granlien som var med og delte levende og gripende vitnesbyrd om hva Gud hadde gjort i livene deres. Evangeliesenteret driver et fantastisk arbeid som med Jesus i sentrum er med å gi mennesker et nytt liv.

Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.
Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.
  
Les mer...

Møtehelg: Misjon og Israel i fokus
Helgen 12/3 - 13/3 får vi besøk av Gøran Duveskog og Mikael Järlestrand. På lørdag er det Israelseminar i Fløenkirken med følgende aktuelle tema: "Hva sier det nye testamentet om Israel ?" "Krisen i Midt Østen – Gud har siste ordet" På søndag er det Misjonsfokus Kongo. Da er det formiddagsmøte i Sion Blomsterdalen og kveldsmøte i Evangeliekirken. Velkommen til møtene !

Barnevelsignelse av Leona
Søndag 31/1-2016 hadde vi gleden av å velsigne Leona Halvorsen Sævig. Foreldrene Marita og Morten, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til. Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden