Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Trosgnisten Misjon - 30 års markering søndag 19/3-2017
I 2017 er det 30 år siden Trosgnisten Misjon ble etablert i Norge. Arbeidet er lokalisert i Evangeliekirken i Bergen. Vi markerer dette med en misjonsdag - søndag 19/3-17.
Misjonssekretær Gøran Duveskog taler, misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen leder/informerer og Arvid Pettersen m/team leder i sang/lovsang. Velkommen til en misjonssøndag med tilbakeblikk og fokus fremover.   
Les mer...

Lederkonferansen 2017
Første uken i februar fra 2/2 -5/2 holdt pinsebevegelsen sin årlige lederkonferanse. Årets tema var: Jesus synlig - for dem som enda ikke tror I overkant av 1.500 unge og voksne fra mange av landets 315 pinsemenigheter var samlet til en inspirerende konferanse. Det var en god kombinasjon av undervisning, temaseminarer og kveldsmøter. Mange fikk nye impulser og sterk berøring gjennom gudsnærvær og forbønn. Man dro hjem med med fokus på det viktigste: Innrette arbeid og tjeneste for å nå dem som enda ikke tror.

Fra fange til fri-Fengselsarbeid 13 år
Søndag 15/1-17 hadde vi besøk av fengselsprest Rune Minde. Han delte Guds ord og deltok sammen med en innsatt som delte sin sterke livsfortelling. Det ble et innblikk i et tøft liv. Oppholdet i Bergen Fengsel har imidlertid blitt starten på en ny livskurs. Et møte med Gud og flott hjelp fra fagfolkene i hjelpeapparatet har lagt grunnlaget for god fremtid.

I dette møte markerte vi også at Evangeliekirken i 13 år har hatt faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet i et nært samarbeid med Rune Minde og de andre fengselprestene. Begge fikk blomst og takk for deres helhjertede og trofaste innsats for mennesker.
  
Les mer...

Flott gudstjeneste på Julaften
På Julaften var vi samlet til Gudstjeneste kl. 15. Dette året var vi sammen med Salt Bergenskirken. Kirken var helt full i både sal og på galleri av barn, unge og eldre. Det var også veldig trivelig for menighetene å være sammen på denne måten.

Det ble en fin ramme hvor Den store fortellingen om Jesu komme stod i sentrum. Øystein Gjerme talte over hovedtemaet Immanuel - Gud med oss. Dette er også et håpets budskap midt i en verden som preges av uroligheter og skremmende nyheter.

Barnevelsignelse av Lilly og Mathea
Søndag 2/10-2016 hadde vi gleden av å velsigne Lilly Valderhaug Linde og Mathea Halvorsen. Foreldrene Nathalie V. og Arild Linde og Isabella og Thomas Halvorsen, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til. Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."
  
Les mer...

Misjonsreise til Nepal og India
I midten av september drar misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen fra Trosgnisten Norge på misjonsreise sammen med Gøran Duveskog fra Trosgnisten Sverige til Nepal og India. Første stopp er til Nepal hvor de skal følge opp den store innsamlingsaksjonen til oppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet våren 2015. I tillegg skal de følge opp den pågående byggingen av «Restoration center for girls – Nepal» et senter for hjelp til overgrepsutsatte jenter. Deretter drar de til Sør India for oppfølging av arbeidet i India og forkynnelse på en nasjonal lederkonferanse i Coimbatore. Konferansen markerer samtidig at det er 40 år siden arbeidet startet i vår søsterkirke India Pentecostal Assemblies. Trosgnisten er deres hovedparter og nå har arbeidet vokst til over 700 menigheter. I tillegg drives det et utstrakt sosial arbeid med fadderbarn og skoler.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden