Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Fra fange til fri-Fengselsarbeid 13 år
Søndag 15/1-17 hadde vi besøk av fengselsprest Rune Minde. Han delte Guds ord og deltok sammen med en innsatt som delte sin sterke livsfortelling. Det ble et innblikk i et tøft liv. Oppholdet i Bergen Fengsel har imidlertid blitt starten på en ny livskurs. Et møte med Gud og flott hjelp fra fagfolkene i hjelpeapparatet har lagt grunnlaget for god fremtid.

I dette møte markerte vi også at Evangeliekirken i 13 år har hatt faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet i et nært samarbeid med Rune Minde og de andre fengselprestene. Begge fikk blomst og takk for deres helhjertede og trofaste innsats for mennesker.
  
Les mer...

Flott gudstjeneste på Julaften
På Julaften var vi samlet til Gudstjeneste kl. 15. Dette året var vi sammen med Salt Bergenskirken. Kirken var helt full i både sal og på galleri av barn, unge og eldre. Det var også veldig trivelig for menighetene å være sammen på denne måten.

Det ble en fin ramme hvor Den store fortellingen om Jesu komme stod i sentrum. Øystein Gjerme talte over hovedtemaet Immanuel - Gud med oss. Dette er også et håpets budskap midt i en verden som preges av uroligheter og skremmende nyheter.

Barnevelsignelse av Lilly og Mathea
Søndag 2/10-2016 hadde vi gleden av å velsigne Lilly Valderhaug Linde og Mathea Halvorsen. Foreldrene Nathalie V. og Arild Linde og Isabella og Thomas Halvorsen, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til. Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."
  
Les mer...

Misjonsreise til Nepal og India
I midten av september drar misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen fra Trosgnisten Norge på misjonsreise sammen med Gøran Duveskog fra Trosgnisten Sverige til Nepal og India. Første stopp er til Nepal hvor de skal følge opp den store innsamlingsaksjonen til oppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet våren 2015. I tillegg skal de følge opp den pågående byggingen av «Restoration center for girls – Nepal» et senter for hjelp til overgrepsutsatte jenter. Deretter drar de til Sør India for oppfølging av arbeidet i India og forkynnelse på en nasjonal lederkonferanse i Coimbatore. Konferansen markerer samtidig at det er 40 år siden arbeidet startet i vår søsterkirke India Pentecostal Assemblies. Trosgnisten er deres hovedparter og nå har arbeidet vokst til over 700 menigheter. I tillegg drives det et utstrakt sosial arbeid med fadderbarn og skoler.

Møter i Bergen Fengsel
I over 10 har Evangeliekirken har faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet og har etablert et godt samarbeid med fengselprestene. Vi samles i fengselets kapell, hvor vi deler evangeliets gode nyheter gjennom sang og vitnesbyrd. Kapellet er som regel fullt og fangene deltar ivrig i sang og lytter aktivt til det som formidles. Det blir også tid til å dele fellesskapet gjennom samtale over en kopp kaffe. Det er også avsatt tid til lystenning, hvor den enkelte tenner lys for de som de savner og vi løfter disse fram i en felles bønn. Det er flotte mennesker vi møter og vi formidler at de er høyt elsket, selv om de en tid av livet har levd på den feile siden av loven. Møtene for høsten 2016 starter opp 28/9.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 11/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 11/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden