Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Nasjonal misjonskonferanse i Bergen - 9/11-12/11 2017
Denne helgen arrangeres pinsebevegelsens årlige misjonskonferanse. Det blir møter og seminarer fra torsdag til lørdag, både på dagtid og kveldstid.
Hovedtalere er Osvaldo Carnival, Joakim Lundquist, Truls Åkerlund og Øystein Gjerme. Konferansen arrangeres av Pinsemisjonen og Salt Bergenskirken. Pinsekirken Tabernaklet deltar også og konferansen holdes i deres lokaler i Marken.

Årets tema er «Ta det videre», og for å få til dette trenger vi både de livserfarne og ungdommene som brenner for Jesus! Konferansen er åpen for alle misjonsinteresserte og representanter for Evangeliekirken og Trosgnisten Misjon deltar.


Evangeliesenteret - besøk av Trond Eriksen 8/10-17
Vi ser frem til nytt besøk av Trond Eriksen - leder for Evangeliesenteret. Team fra Evangeliesenteret besøker også Klippen Loddefjord og Saron Sotra denne helgen.
Evangeliekirken har i alle år hatt fokus på arbeid for å hjelpe mennesker med rusutfordringer. Fengselsarbeidet er også en del av dette. I forbindelse besøket vil vi også ha samtaler med Pinsekirken Tabernaklet og Salt Bergenskirken om hvordan vi og Evangeliesenteret kan utvide hjelpearbeidet i Bergen. Velkommen til møtet - det vil bli tatt opp offer til arbeidet.

Regional lederkonferanse - 30/9-17
Denne lørdagen arrangeres Pinsebevegelsens regionale lederkonferanse Led17 for menigheter i Hordaland. Årets tema er: "Jesus synlig - for dem som enda ikke tror" Dette blir en dag med god og målrettet undervisning som vil være til inspirasjon og hjelp for de som leder voksne, ungdom og barn, samt en anledning til å møte mennesker som brenner for å bygge levende menigheter i Hordaland.   
Les mer...

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 10/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 10/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...

Møter i Bergen Fengsel - avslutning våren 2017
I over 13 år har Evangeliekirken har faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet og har etablert et godt samarbeid med fengselprestene. Vi samles i fengselets kapell, hvor vi deler evangeliets gode nyheter gjennom sang og vitnesbyrd. Kapellet er som regel fullt og fangene deltar ivrig i sang og lytter aktivt til det som formidles. Det blir også tid til å dele fellesskapet gjennom samtale over en kopp kaffe. Det er også avsatt tid til lystenning, hvor den enkelte tenner lys for de som de savner og vi løfter disse fram i en felles bønn. Det er flotte mennesker vi møter og vi formidler at de er høyt elsket, selv om de en tid av livet har levd på den feile siden av loven.

I dag var siste møte denne våren. Det var en flott samling med formidling av kjernen i evangeliet. Det var flott respons og mange ble positivt berørt.

Avklaringsprosesser fremover og fokus på bønn
Det siste halvåret har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Det er nå behov for å arbeide mer aktivt med dette. Dette innebærer at vi vil fokusere på dialoger og bønn den nærmeste tiden. Det vil derfor ikke være møter i Evangeliekirken i denne perioden.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden