Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Menighetens kasserer trer av etter fantastisk innsats i 16 år
På Evangeliekirkens årsmøte onsdag 25 mars 2009 takket vår kasserer Johannes Padøy for seg etter 16 år i en fantastisk trofast tjeneste. Han tok over ansvaret fra og med regnskapsåret 1993 avsluttet med ferdigstillelse av regnskapet for 2008.

Menighetsens lederskap sitt forslag til ny kandidat var Solfrid Yndesdal. Hun ble enstemmig valgt og deretter kunne Johannes overlevere stafettpinen til henne.
  
Les mer...

Bønneuke fra 17/2 til 20/2 2009
Fra tirsdag 17/2 til fredag 2/2 skal det være tilsammen 8 bønnesamlinger i menigheten. Det blir samling på dagtid fra kl. 12 til 14 og på kvelden fra 19.30 - 21.00.

Bønn er fundamentet i alt Guds arbeid og vi opplever som menighet at det er tid for å fokusere i bønn på en del hovedbønneemner. Medpastor Atle Yndesdal står sammen med hele lederskapet i spissen for denne bønneuken.
  
Les mer...

Besøk av Håkon Fagervik
Lørdag 14/2-09 får vi besøk av evangelist Håkon Fagervik. Han er leder for Nordic Harvest Mission og Nordisk bønnesenter i Levanger.

Håkon har en rik erfaring og mange inspirerende vitnesbyrd om bønnens makt og betydning.

Møtet blir denne gangen lardag kveld og temaet er: "Den bønnhørende Gud". Håkon har også gitt ut flere CD'er, så vi ser også frem til å få høre en sang eller to. Ta med en venn og blir inspirert til bønn.

Høytidsmøte på Julaften
På julaften kl. 15.00 var det samling til høytidsmøte i Evangeliekirken med fokus på julens budskap og julens sanger. Både unge og voksne deltok med musikkinnslag og lystenning.

I år hadde vi gleden av å få besøk av et miniorkester med ulike blåseinstrumenter, som spilte til de klassiske julesangene. Dette gav en ekstra go fin julestemning. Lovsangsteamet sang også noen flotte julesanger som berørte oss alle.

Kjell Bugge Halvorsen holdt juleandakt og minnet kort om at Julens budskap peker på at Gud ELSKER oss, han er MED oss og han er FOR oss.

I tillegg til menigheten var det også mange som hadde med seg venner og familie. Det var en stemingsfull samling i Guds hus.

Hør intervju på NRK Hordaland om TROSGNISTEN's nødhjelpsaksjon for KONGO
Tirsdag 2/12-08 ble Kjell Bugge Halvorsen intervjuet i NRK Hordaland sin formiddagssending.
Link til sendingen er: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/439623

Kopier denne adressen til din internettleser som Explorer eller andre. Intervjuet begynner 10 minutt ut i sendingen.

Du kan også lese mer om aksjonen på www.trosgnisten.no

Trosgnisten Misjon på oppdrag i KONGO og RWANDA - November '08
For mer enn et år siden fikk Trosgnisten invitasjon fra Pastor John Mutamba til å komme å innvie den store kirken i Goma, som vi nå har støttet oppbyggingen av i flere år.

John Bulambo som er leder for Maranatha misjon i Kongo har også invitert oss til Bukavo for et 3 dagers pastor- og lederseminar.

Turen ble derfor planlagt for snart et år siden, men etter det har jo urolighetene og krisen i landet økt dramatisk i omfang. Vi har derfor vurdert dette ekstra nøye, bedt særskilt og opplever en fred for å reise. Våre ledere i landet kjenner situasjonen godt og har forsikret oss om at vi skal ferdes i trygge soner, følge situasjonen dag for dag og ellers utvise største varsomhet.

Bildet viser Pastor John Bulambo og Kjell Bugge Halvorsen, fra sommerstevent 2008 i Sverige.
  
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden