Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Regional lederkonferanse - 30/9-17
Denne lørdagen arrangeres Pinsebevegelsens regionale lederkonferanse Led17 for menigheter i Hordaland. Årets tema er: "Jesus synlig - for dem som enda ikke tror" Dette blir en dag med god og målrettet undervisning som vil være til inspirasjon og hjelp for de som leder voksne, ungdom og barn, samt en anledning til å møte mennesker som brenner for å bygge levende menigheter i Hordaland.   
Les mer...

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 10/9
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 10/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.   
Les mer...

Møter i Bergen Fengsel - avslutning våren 2017
I over 13 år har Evangeliekirken har faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet og har etablert et godt samarbeid med fengselprestene. Vi samles i fengselets kapell, hvor vi deler evangeliets gode nyheter gjennom sang og vitnesbyrd. Kapellet er som regel fullt og fangene deltar ivrig i sang og lytter aktivt til det som formidles. Det blir også tid til å dele fellesskapet gjennom samtale over en kopp kaffe. Det er også avsatt tid til lystenning, hvor den enkelte tenner lys for de som de savner og vi løfter disse fram i en felles bønn. Det er flotte mennesker vi møter og vi formidler at de er høyt elsket, selv om de en tid av livet har levd på den feile siden av loven.

I dag var siste møte denne våren. Det var en flott samling med formidling av kjernen i evangeliet. Det var flott respons og mange ble positivt berørt.

Avklaringsprosesser fremover og fokus på bønn
Det siste halvåret har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Det er nå behov for å arbeide mer aktivt med dette. Dette innebærer at vi vil fokusere på dialoger og bønn den nærmeste tiden. Det vil derfor ikke være møter i Evangeliekirken i denne perioden.

TV Intervju - Forum I Dag Trosgnisten Misjon 30 år
I anledning Trosgnisten Norge sitt 30 års jubileum ble pastor og misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen intervjuet i programmet Forum I Dag som sendes på Visjon Norge. Programmet ligger på Youtube på følgende link: www.youtube.com/watch?v=E8OPur_KfU4


Takknemlighet for vårt gode fedreland
Nasjonaldagen – 17. Mai – står for døren. Det er med takknemlighet vi på nytt kan samles med glede over det landet Gud har gitt oss. Vi er velsignet med fred og velstand. Midt i dette ser vi en tendens til at mange er for opptatt av materielle goder og verdier. La oss derfor synge ekstra i følgende vers i nasjonalsangen vår, og samtidig be for landet vårt:
”Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.”

Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden