Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Møtetider Søndag kveld - kl. 17.30
Det har vært en dialog på siste menighetsmøter om møtetid og sommertid. På menighetsmøtet 14/04-10 ble det stemt over ulike forslag og følgende ble besluttet:

- September til mai: kl.17.30
- Juni til august: kl.18.30


Husk dette og vær velkommen !

Fine høytidsmøter i påsken 2010
Palmesøndag var det formiddagsmøte og da talte Margot Hope Padøy.
Skjærtorsdag - kveldsgudstjeneste m/nattverd kl. 22.00.
2. Påskedag kl. 17.30 talte en av ungdommene Eivind Bugge Halvorsen.   
Les mer...

Å tilgi seg selv og sin neste
Søndag 21/3-10 påkvelden hadde vi invitert overlege og professor i psykiatri Atle Roness til å tale over dette høyaktuelle temaet. Han er en anerkjent ressurs som har skrevet 16 bøker over en rekke tema knyttet til det å ta vare på seg selv og relasjoner med våre medmennesker.

Kirken var helt full. Atle Roness trakk frem en rekke eksempler fra ulike livssituasjoner som de fleste kjente seg igjen i. Han betonte viktigheten og kraften i evangeliets hovedbudskap TILGIVELSE. Videre løftet han frem hvor viktig det er å søke og bidra til forsoning. Når situasjoner blir krevende, så kan det ofte være behov for å søke hjelp hos pastor/prest eller andre fagressurser.

Reiseblogg INDIA tur 2010
Et team av ungdommer med foreldre fra EK dro på teamtur til India fra 26/2 og frem til 8/3. Teamet på 12 personer har besøkt Trosgnistens store misjonsarbeid og de mange prosjektene.

www.trosgnisten har reiseleder Kjell Bugge Halvorsen oppdatert med ferske rapporter under reisen - så du er velkommen til å lese reisebloggen.
Gå inn på nettsidene til Trosgnisten, så finner du informasjonen. Takk for alle som husket på oss i bønn under reisen.

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag 5. mars 2010
Dette er en bønnedag som arrangeres over hele verden. Rammen for gudstjenesten i 2010 kommer fra kvinner i Kamerun, Afrika.

Temaet for bønnedagen i år er: "ALT SOM HAR ÅNDE SKAL LOVE HERREN." Evangeliekirken deltar fast hvert år og Margot Hope Padøy er vår ansvarlige.

Hjelpesending til Nord Korea
På søndagens møte 14/02-10 ble det gjort innsamling til en hjelpesending som skal gå til barnehjem i Nord Korea.

Trosgnisten Misjon's medarbeider Per Arne Evensen står i spissen for dette banebrytende arbeidet. Et team på 5 personer drar ned i mai og skal overlevere gaven og holde kurs for de som arbeider med barna. Vi har fått en unik kontakt med Nord Koreanske myndigheter og vil gjennom denne reisen dele ut mat, klær og medisiner.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden