Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Fanger blir frelst i Bergen fengsel - hovedoppslag i Dagen 7/4-18
Dagens hovedoppslag lørdag 7/4-17 har et gripende intervju med fangen Nils som opplevde Gud på en helt spesiell måte og ble frelst i fengselet. Nils hadde egentlig bestemt seg for å gjøre livet slutt, men så kommer Gud og møter ham på en helt overnaturlig måte.
Det er også intervju med fengselsprest Rune Minde som sier: "Det er mye mer tro og religiøsitet i bak murene enn folk aner" Rune omtaler også det fine samarbeidet og de faste møtene som Evangeliekirken har hatt de siste 13 årene. Vi gleder oss virkelig over å få være en del av dette og merker en stor åpenhet for evangeliet på våre samlinger. Evangeliet setter fanger i frihet og gir nye livsmuligheter.

Søndag 8/4-18 taler Øystein Gjerme i NRK Radio og i Evangeliekirken
NRK har sendt radiogudstjenester helt fra de startet sin virksomhet. I overkant av 400 000 mennesker samler seg rundt radioene hver eneste søndag. Dette er en flott anledning til å nå ut med evangeliet til mange nordmenn. På kommende søndag kl.11.00 overføres gudstjeneste fra Salt Bergenskirken hvor Øystein Gjerme taler. På kvelden taler han i Evangeliekirken. Velkommen til møte og til å høre på radio.

Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten. Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.
Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...

Møtebesøk med Salt Bergenskirken 2018
Salt Bergenskirken er leietaker i Evangeliekirken og har flere samlinger gjennom uken: bønnemøter, ledersamlinger og musikkøvelser. Fredagen er det ungdomssamlinger hvor 60 - 80 ungdommer samles til forkynnelse, lovsang og fellesskap.
De senere årene har vi hatt gleden av regelmessige møtebesøk fra Salt Bergenskirken. De er invitert til å bidra med forkynnere og lovsangsteam på søndagsmøter denne våren. Det har vært fine samlinger og nylig deltok Gina Gjerme med flott forkynnelse om å så ut Guds ord i hverdagen. Kommende søndag 25/2 -18 taler Torsten Mentzoni.

Gaver til Evangeliekirken - via Vipps
Flere gir sine faste gaver via bank. En del gir kontante gaver i våre møter.
Etter hvert har Vipps også blitt en utbredt måte å gi gaver på.
Nå har vi etablert dette slik at man kan gi gaver til Evangeliekirken via Vipps.
Bruk kode #509084 - Evangeliekirken - Bergen.

Lederkonferansen 2018
Den andre uken i februar fra 8/2 -11/2 avholder pinsebevegelsen sin årlige lederkonferanse. Årets tema er: Jesus synlig - gjennom livslang etterfølgelse. Det har vært en stadig økende oppslutning de siste årene og det er ventet 1.500 unge og voksne fra landets 330 pinse- menigheter. Hovedtemaet er å inspirere til fokus på hovedoppdraget: Nå ut med evangeliet og gjøre Jesus Synlig. Det blir en god kombinasjon av undervisning, temaseminarer og kveldsmøter. Evangeliekirken vil også være representert og vi ser frem til noen rike dager sammen med Guds folk.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden