Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Gaver til Evangeliekirken - via Vipps
Flere gir sine faste gaver via bank. En del gir kontante gaver i våre møter.
Etter hvert har Vipps også blitt en utbredt måte å gi gaver på.
Nå har vi etablert dette slik at man kan gi gaver til Evangeliekirken via Vipps.
Bruk kode #509084 - Evangeliekirken - Bergen.

Lederkonferansen 2018
Den andre uken i februar fra 8/2 -11/2 avholder pinsebevegelsen sin årlige lederkonferanse. Årets tema er: Jesus synlig - gjennom livslang etterfølgelse. Det har vært en stadig økende oppslutning de siste årene og det er ventet 1.500 unge og voksne fra landets 330 pinse- menigheter. Hovedtemaet er å inspirere til fokus på hovedoppdraget: Nå ut med evangeliet og gjøre Jesus Synlig. Det blir en god kombinasjon av undervisning, temaseminarer og kveldsmøter. Evangeliekirken vil også være representert og vi ser frem til noen rike dager sammen med Guds folk.

Møtebesøk med Evangeliesenteret 2018
Evangeliekirken er med i arbeidet med etablering av Evangeliesenterets kontaktkafe i Bergen. I denne forbindelse vil team derfra besøke Bergensdistriktet regelmessig med et besøk i måneden første halvår i 2018. De vil ha Evangeliekirken som bosted og base for besøkene. Første møte er helgen 21/1-18 hvor Allan Nilsson taler, sammen med et team fra Evangeliesenteret.

Menighetens eldste - feiret 103 år
Aasta Pedersen har vært med i menigheten helt fra den første tiden på 1960 tallet. Tirsdag 9/1-2018 feiret hun 103 år. Gunvor Lohmann og Rigmor Gullberg har stått i spissen for menighetens besøksteam som har besøkt og fulgt henne opp trofast i veldig mange år. Dagen ble markert med en flott feiring på sykehjemmet.

Aasta er vital og aktiv og er et forbilde med sin engasjerte og aktive tro. Det er alltid inspirerende å besøke henne og hun ber oss alltid hilse vennene i menigheten så mye.
Bildet er fra 100 år feiringen som ble holdt i menigheten i 2015.

Oppstart 2018 - søndag 14/1-18 bønneuke 8/1-12/1-18
Da skriver vi 2018 og ønsker alle et riktig godt Nytt År. Det er godt å kunne legge dette nye året i Guds hånd og vite at han er med oss alle dager. Vi starter opp med møter kommende søndag 14/1-18 hvor pastor Kjell Bugge Halvorsen taler Guds ord.

Kommende uke 2 vil imidlertid Salt Bergenskirken ha bønneuke i menigheten og vi er hjertelig velkommen til å delta. Se program for tidspunkter.

Flott gudstjeneste på Julaften
På Julaften var vi samlet til Gudstjeneste kl. 15. Dette året var vi også sammen med Salt Bergenskirken. Kirken var helt full i både sal og på galleri av barn, unge og eldre. Det var veldig trivelig for menighetene å være sammen på denne måten.

Det ble en fin ramme hvor Den store fortellingen om Jesu komme stod i sentrum. Øystein Gjerme talte om vismennenes gaver og at vi kan få dele videre den gaven vi har fått gjennom Jesus.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden