Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
O P P S T A R T
Søndag 25. august starter vi opp etter ferien. Karstein Pahr taler denne kvelden. Joel Ystebø er en engasjert ungdom som brenner for evangeliet. Han vil si noe om kristen tro og politikk.

Flere har hvert på stevner rundt om kring i sommer. Og vil rapportere om hva Gud gjør.

TAKK til S A L T
Vi har over en periode blitt hjulpet av SALT. De har stilt opp med alt fra sang, musikk og møteledelse, til å drifte og ta vare på bygget i Bjørnsonsgaten.

Hver fredag har kirken sydet av ungdom. Acktion slik ungdom trives med har det ikke manglet på. De har fått åndelig påfyll i rikt mon. Flere av Evangeliekirkens medlemmer har sendt sine barn eller barnebarn dit.

Nå avsluttes dette i vårt bygg. Vi er takknemlig for alt de har bistått med og ønsker SALT lykke til videre.

V I P P S til 509084
Vi trenger din gave. Bruk gjerne VIPPS.
Gå inn under meny "Kjøp og betal". Skriv inn 509084 og Evangeliekirken dukker opp.

Giroblanketter ligger fremme ved døren i møtesalen, dersom du foretrekker den "gode gamle måten" ellers er menighetens kontonummer 3625 07 14895

JUNI 2019
SALT Bergen har dette året hjulpet oss med å avholde møter.
På menighetsmøte tirsdag 18. juni ble det besluttet å fortsette med egne krefter. Ved oppstart søndag 30. juni får vi derfor besøk av Sion i Øygarden og DreamCenter på Rossland. Karstein Pahr og Trond Taule deler Guds Ord. Venner fra DreamCenter deltar med sang og vitnespyrd.


ÅRSMØTE I MISJONEN
Trosgnisten avholdt Årsmøte mandag 17. juni
i Evangeliekirken. Gøran Duveskog og David Duveskog kom over fra TG Sverige. Det ble informert at Gøran har overtatt som styreleder etter Kjell B. Halvorsens bortgang. Styre sammensettningen er ellers ikke endret inntil videre.

Medlemmene i Evangeliekirken tar stilling til dette på et senere tidspunkt. Iflg vedtektsparagraf 6 er det styret i Evangeliekirken som velger nye styremedlemmer, og disse godkjennes av medlemmene på årsmøtet for Trosgnisten Misjon.

Trosgnisten Misjon sine medlemmer utgjøres av
medlemmene i Evangeliekirken.

Paragraf 12 Under Årsmøte agenda blir styre bedt om å fremme forslag til styreformann og misjonsleder. Misjonens styret kommer tilbake med forslag senere.

Minneord Kjell Bugge Halvorsen
Vår kjære pastor og leder, Kjell Bugge Halvorsen,
gikk bort så altfor tidlig, den 22. desember 2018.
Etter ca. 1 års kreftsykdom la denne hedersmannen ned sin vandringsstav, og har nå avsluttet livet her på jord, og flyttet til sitt himmelske hjemland.


Kjell ble frelst som 15 åring og kom med i et flott ungdomsmiljø i Maran Ata.
Menigheten hadde på den tid et stort ungdomsteam, og var aktivt engasjert i utadrettet evangeliseringsarbeid med besøk på vanføre – og sykehjem. I tillegg ble mange av Blå Kors sine institusjoner for mennesker med rusutfordringer hyppig besøkt, og mange kom til tro og fikk sine liv forvandlet etter et møte med Jesus.

Daværende forstander Dagfinn Hollevik oppdaget fort Kjell sine evner, forkynner og lederegenskaper, og inkluderte han tidlig i sitt lederteam. I godt samarbeid ble det etablert vedtekter og gode rutiner for menigheten. Fra 1961 og frem til 1983 leide menigheten lokaler på ulike steder. I 1984 markerte menigheten en milepæl, da menigheten flyttet inn i nye lokaler i Bjørnsonsgate 38 på Kronstad. Man overtok da det gamle kirkebygget til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, som flyttet inn i ny kirke noen kvartaler unna.

Kjell har vært leder og pastor for menigheten siden 1994, og har ledet denne på en trygg og god måte.

Nytt navn på menigheten:

1996 opplevde menigheten at det var tid for å vurdere menighetens navn. Mange opplevde at Maran Ata navnet var veldig viktig og aktuelt for oss kristne, men kommuniserte dårlig til dagens mennesker. Etter en lengre dialog og behandling i menigheten kom man frem til at man skulle skifte navn til Evangeliekirken. Dette skjedde høsten 1996 og vi opplever at vi har et menighetsnavn som taler tydelig om hva vi står for.

Samarbeid med Trosgnisten Misjon:

Dette ble et viktig steg videre i det menighetsbyggende arbeidet. Menigheten har i alle år vært en aktivt misjonsmenighet. Misjonsengasjementet var imidlertid av mer sporadisk karakter og gikk mot flere ulike virksomheter. I 1997 ble imidlertid Trosgnisten Misjon etablert i menigheten. Dette var på mange måter en bekreftelse på et samarbeid som hadde vart i mange år.

Kjell tok på seg ansvaret som misjonsleder helt fra oppstarten, og har stått som leder for Trosgnisten Misjon Norge i over 20 år.

Trosgnisten Misjon sitt hovedkontor i Norge er forankret i Evangeliekirken Bergen.

Se mer utfyllende info på www.trosgnisten.no

Kjell la ned mye av sitt liv i menigheten, og misjonens tjeneste.
Han var en idealist, og tok ikke ut lønn, men jobbet ideelt for menighet og misjon.

I tillegg til sin tjeneste i Guds rike, hadde han en fulltidsjobb som bedriftsrådgiver, som også krevde mye av hans tid. Kjell har levd et rikt liv, og har betydd så uendelig mye for mange i menigheten, vist stor omsorg for våre eldre, og hadde et stort hjerte for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Han har også betydd svært mye for sin egen familie, storfamilien Halvorsen, og mange andre mennesker både i inn og utland. Pastorer og ledere fra hele verden i Trosgnisten sitt nettverk sørger nå sammen med familien.

Kjell var visjonær, og arbeidet mye for enhet og samarbeid mellom pinsemenighetene, lokalt og på landsbasis. Han har i flere år vært leder for Pinse Hordaland, og har også vært benyttet som en ressursperson i PYM (Pinsebevegelsens Ytremisjon).

Kjell var på vegne av Evangeliekirken sammen med flere andre pinsemenigheter med på å legge til rette for oppstart av Evangeliesenterets kontakt kafé i Bergen 13.9-2018. Kjell har satt gode spor etter seg, og vil også bli dypt savnet i hele pinsebevegelsens nettverk.

Kjell var en åndelig og god hyrde for Evangeliekirken, en dyktig leder og forkynner, og hadde også en profetisk tjeneste, hvor han kunne tale ord fra Herren inn i mennesker liv.

Det var i Kjell’s ånd å oppmuntre og inkludere den unge generasjon, og som leder i menigheten lå dette tungt på hans hjerte. Han var veldig opptatt av den «gode vekslingen» med den yngre generasjon. Vi ber om at hans visjon skal oppfylles, og at menighet og misjon kan få oppleve fremgang og vekst.

Verden er nå blitt fattigere, og himmelen rikere etter at Kjell flyttet hjem.

Kjell etterlater seg et stort tomrom som er vanskelig å fylle, og vil bli sterkt savnet i familie, menighet og misjon.

Kjell har fullført sitt livsløp, og er nå hjemme hos Jesus. En dag skal vi møtes igjen, og dette er en stor trøst og styrke for oss alle.

Vi lyser fred over vår kjære Kjell’s gode minne.

Hilsen alle dine venner i Evangeliekirken og Trosgnisten Misjon.

Minnefond:

Dersom du ønsker å gi en gave er det opprettet et minnefond til et redningssenter for overgrepsutsatte unge jenter i Nepal. Dette er et hjem som Kjell og Trosgnisten i Norge har hjulpet til å bygge.

Vil du gi en minnegave så merk gaven «Kjells Minnefond». Innbetaling kan gjøres via Vipps: - Trosgnisten misjon Norge Vipps #518379 eller til Trosgnistens konto: 3630.20.83279. www.trosgnisten.no
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden