Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Informasjon om møter i påsken.

Det blir redusert omfang av gudstjenester i påsken. De som ønsker det er hjertelig velkommen til å delta på en av Salt sine gudstjenester førstkommende Søndag 14.04 og Mandag 22.04 kl. 11 på Ricks Scene (Veiten 3). Første gudstjeneste etter påske er Søndag 28.04 kl. 18:00 i Bjørnsonsgate 38.

Ønsker alle Guds rike velsignelse og en riktig god påske!

Minneord Kjell Bugge Halvorsen
Vår kjære pastor og leder, Kjell Bugge Halvorsen,
gikk bort så altfor tidlig, den 22. desember 2018.
Etter ca. 1 års kreftsykdom la denne hedersmannen ned sin vandringsstav, og har nå avsluttet livet her på jord, og flyttet til sitt himmelske hjemland.


Kjell ble frelst som 15 åring og kom med i et flott ungdomsmiljø i Maran Ata.
Menigheten hadde på den tid et stort ungdomsteam, og var aktivt engasjert i utadrettet evangeliseringsarbeid med besøk på vanføre – og sykehjem. I tillegg ble mange av Blå Kors sine institusjoner for mennesker med rusutfordringer hyppig besøkt, og mange kom til tro og fikk sine liv forvandlet etter et møte med Jesus.

Daværende forstander Dagfinn Hollevik oppdaget fort Kjell sine evner, forkynner og lederegenskaper, og inkluderte han tidlig i sitt lederteam. I godt samarbeid ble det etablert vedtekter og gode rutiner for menigheten. Fra 1961 og frem til 1983 leide menigheten lokaler på ulike steder. I 1984 markerte menigheten en milepæl, da menigheten flyttet inn i nye lokaler i Bjørnsonsgate 38 på Kronstad. Man overtok da det gamle kirkebygget til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, som flyttet inn i ny kirke noen kvartaler unna.

Kjell har vært leder og pastor for menigheten siden 1994, og har ledet denne på en trygg og god måte.

Nytt navn på menigheten:

1996 opplevde menigheten at det var tid for å vurdere menighetens navn. Mange opplevde at Maran Ata navnet var veldig viktig og aktuelt for oss kristne, men kommuniserte dårlig til dagens mennesker. Etter en lengre dialog og behandling i menigheten kom man frem til at man skulle skifte navn til Evangeliekirken. Dette skjedde høsten 1996 og vi opplever at vi har et menighetsnavn som taler tydelig om hva vi står for.

Samarbeid med Trosgnisten Misjon:

Dette ble et viktig steg videre i det menighetsbyggende arbeidet. Menigheten har i alle år vært en aktivt misjonsmenighet. Misjonsengasjementet var imidlertid av mer sporadisk karakter og gikk mot flere ulike virksomheter. I 1997 ble imidlertid Trosgnisten Misjon etablert i menigheten. Dette var på mange måter en bekreftelse på et samarbeid som hadde vart i mange år.

Kjell tok på seg ansvaret som misjonsleder helt fra oppstarten, og har stått som leder for Trosgnisten Misjon Norge i over 20 år.

Trosgnisten Misjon sitt hovedkontor i Norge er forankret i Evangeliekirken Bergen.

Se mer utfyllende info på www.trosgnisten.no

Kjell la ned mye av sitt liv i menigheten, og misjonens tjeneste.
Han var en idealist, og tok ikke ut lønn, men jobbet ideelt for menighet og misjon.

I tillegg til sin tjeneste i Guds rike, hadde han en fulltidsjobb som bedriftsrådgiver, som også krevde mye av hans tid. Kjell har levd et rikt liv, og har betydd så uendelig mye for mange i menigheten, vist stor omsorg for våre eldre, og hadde et stort hjerte for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Han har også betydd svært mye for sin egen familie, storfamilien Halvorsen, og mange andre mennesker både i inn og utland. Pastorer og ledere fra hele verden i Trosgnisten sitt nettverk sørger nå sammen med familien.

Kjell var visjonær, og arbeidet mye for enhet og samarbeid mellom pinsemenighetene, lokalt og på landsbasis. Han har i flere år vært leder for Pinse Hordaland, og har også vært benyttet som en ressursperson i PYM (Pinsebevegelsens Ytremisjon).

Kjell var på vegne av Evangeliekirken sammen med flere andre pinsemenigheter med på å legge til rette for oppstart av Evangeliesenterets kontakt kafé i Bergen 13.9-2018. Kjell har satt gode spor etter seg, og vil også bli dypt savnet i hele pinsebevegelsens nettverk.

Kjell var en åndelig og god hyrde for Evangeliekirken, en dyktig leder og forkynner, og hadde også en profetisk tjeneste, hvor han kunne tale ord fra Herren inn i mennesker liv.

Det var i Kjell’s ånd å oppmuntre og inkludere den unge generasjon, og som leder i menigheten lå dette tungt på hans hjerte. Han var veldig opptatt av den «gode vekslingen» med den yngre generasjon. Vi ber om at hans visjon skal oppfylles, og at menighet og misjon kan få oppleve fremgang og vekst.

Verden er nå blitt fattigere, og himmelen rikere etter at Kjell flyttet hjem.

Kjell etterlater seg et stort tomrom som er vanskelig å fylle, og vil bli sterkt savnet i familie, menighet og misjon.

Kjell har fullført sitt livsløp, og er nå hjemme hos Jesus. En dag skal vi møtes igjen, og dette er en stor trøst og styrke for oss alle.

Vi lyser fred over vår kjære Kjell’s gode minne.

Hilsen alle dine venner i Evangeliekirken og Trosgnisten Misjon.

Minnefond:

Dersom du ønsker å gi en gave er det opprettet et minnefond til et redningssenter for overgrepsutsatte unge jenter i Nepal. Dette er et hjem som Kjell og Trosgnisten i Norge har hjulpet til å bygge.

Vil du gi en minnegave så merk gaven «Kjells Minnefond». Innbetaling kan gjøres via Vipps: - Trosgnisten misjon Norge Vipps #518379 eller til Trosgnistens konto: 3630.20.83279. www.trosgnisten.no

Evangeliesenterets Inntakssenter Bergen - Åpner 13/9-18
For første gang siden 1990-tallet skal Evangeliesenteret i gang med virksomhet i Bergen. Der er inngått et samarbeid med fire pinsemenigheter i Bergensområdet om å starte opp kontaktkafén i Bergen. De fire menighetene er: Tabernaklet, Evangeliekirken, Salt Bergenskirken, og Sion Blomsterdalen. Flere andre menigheter har også ønsket å støtte arbeidet.

Det har vært en utfordring å finne egnede lokaler, så for oppstartsfasen er det inngått en avtale om å leie misjonsmenigheten Bethel i Øvregaten sine lokaler.
Det blir kafe tirsdager og torsdager og torsdager fra 11.00 – 15.30. Torsdag kveld blir det møte kl. 19.00.
Kontaktkafeen åpner torsdag 13/9-18 kl. 18.00. Her deltar Evangeliesentermusikken sammen med leder i Bergen Rolf Helge Ødegård. Leder Trond Eriksen taler.

Innsamlingsaksjon for Ukraina - møte med Hallvard Hasseløy 9/9-18
Krigen i Ukraina berører mange mennesker og det er et stort behov for nødhjelp. I september får vi besøk av Open Heart og Hallvard Hasseløy. Han skal ha innsamlingsaksjon i Bergensområdet, møte i Evangeliekirken 10/9 og flere møter i distriktet. Situasjonen fattige barn og familier er alarmerende, Så start allerede nå og gjør klar din gave til Ukraina ! Les mer for å se hvilke dager du kan levere klær og støtte til aksjonen.

  
Les mer...

Møteoppstart - søndag 2/9-18
Vi håper alle har hatt en god sommer i det fine været. En del har vært på stevner og flere har fått med seg stevner ved å følge dem på TV. Det er godt å se så mange av Guds folk samlet til fornyelse og inspirasjon i eget liv, mennghetsliv og den tjenesten vi alle har som ambassadører for Guds rike.
Møtene for høsten starter opp søndag 2/9. Utfyllende informasjon sendes til medlemmer i løpet av denne uken.

Flott avslutningsmøte med Evangelisenteret før sommeren
Denne våren har Evangeliekirken samarbeidet med Evangelisenteret om møter i Bergensområdet. Evangeliekirken har vært vertskap for teamet som har bodd i kirken. Det har vært faste møtehelger hver måned hvor de har besøkt ulike menigheter og hatt møte i Evangeliekirken søndag kveld. Søndag 10/6-18 hadde vi et herlig avslutningsmøte med team fra Østerbo som ledes av Trond Andersson. Det var flott sang og gripende vitnesbyrd om hvordan Jesus har forvandlet liv. Pål Andre Wigart fra Evangeliesenteret forkynte Guds ord. Disse møtene har vært til stor velsignelse for arbeidet og menighetene.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden