Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
ÅRSMØTE I MISJONEN
Av: Per Svein Mikkelsen  Torsdag 20. juni   Tilbake

Bilde # 284 Trosgnisten avholdt Årsmøte mandag 17. juni
i Evangeliekirken. Gøran Duveskog og David Duveskog kom over fra TG Sverige. Det ble informert at Gøran har overtatt som styreleder etter Kjell B. Halvorsens bortgang. Styre sammensettningen er ellers ikke endret inntil videre.

Medlemmene i Evangeliekirken tar stilling til dette på et senere tidspunkt. Iflg vedtektsparagraf 6 er det styret i Evangeliekirken som velger nye styremedlemmer, og disse godkjennes av medlemmene på årsmøtet for Trosgnisten Misjon.

Trosgnisten Misjon sine medlemmer utgjøres av
medlemmene i Evangeliekirken.

Paragraf 12 Under Årsmøte agenda blir styre bedt om å fremme forslag til styreformann og misjonsleder. Misjonens styret kommer tilbake med forslag senere.Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden