Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Lederkonferansen - LED15 arrangeres helgen 6 - 8 februar
Av: Webmaster  Mandag 2. februar 2015  Tilbake

Bilde # 222 LED Nasjonalt arrangeres i samarbeid av Pinsebevegelsens Lederråd (PLR) og Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU). Sammen har vi en visjon om å nå ut, vinne nye mennesker for Jesus Kristus og se at Guds rike vokser. I målet om å skape de beste rammevilkår for at landets menigheter, barne- og ungdomsarbeid kan oppleve vekst er LED Nasjonalt en sentral arena. Årets tema er: "Jesus synlig i kjærlighet og kraft". Hovedtalere er Egil Svartdahl, Erwin MC Manus, Øystein Gjerme og Kristoffer Stokke. For mer info: www.pinsebevegelsen.no


Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden