Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Å tilgi seg selv og sin neste
Av: Webmaster  Mandag 22. mars 2010  Tilbake

Bilde # 132 Søndag 21/3-10 påkvelden hadde vi invitert overlege og professor i psykiatri Atle Roness til å tale over dette høyaktuelle temaet. Han er en anerkjent ressurs som har skrevet 16 bøker over en rekke tema knyttet til det å ta vare på seg selv og relasjoner med våre medmennesker.

Kirken var helt full. Atle Roness trakk frem en rekke eksempler fra ulike livssituasjoner som de fleste kjente seg igjen i. Han betonte viktigheten og kraften i evangeliets hovedbudskap TILGIVELSE. Videre løftet han frem hvor viktig det er å søke og bidra til forsoning. Når situasjoner blir krevende, så kan det ofte være behov for å søke hjelp hos pastor/prest eller andre fagressurser.Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden