Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Leder

SAMARBEID OG MISJON


På menighetsmøtet i oktober hadde vi fokus på samarbeid menighetene i Pinse-fellesskapet i Hordaland. Som menighet har vi opplevd dette veldig berikende over mange år. Siste helgen i oktober var pastor Øystein Gjerme fra Salt Bergenskirken på besøk med inspirerende og Jesus fokusert forkynnelse. Som en ung menighet i vekst har de masse flotte ressurser, men også mange behov. Våre to menigheter kan både berike og hjelpe hverandre og vi ønsker derfor nå å utvide samarbeidet på flere områder fremover.

De siste årene har vi som menighet engasjert oss enda mer i Nappane Mottaks- og Omsorgssenter. Dette er et flott rehabiliteringssted for mennesker som etter et tøft liv i rus, har startet et nytt liv sammen med Jesus. Vi ønsker nå å utvide dette samarbeidet med Nappane og ressursene derfra. Det innebærer at vi vil ha enda mer regelmessige besøk av dem fremover. En av ressursene som arbeider der ute er evangelisten Alf Lax. Han blir med oss på møte søndag 4/11 med sin fine sang og forkynnelse.

Forkynnere og pastorer fra Pinsekirken Tabernaklet har besøkt oss regelmessig, med Torsten Mentzoni
i spissen de senere år. En del helger har vi hatt våre forkynnere på besøk hos dem. Dette er noe vi vil videreføre. Søndag 11. november har vi et nytt slikt samarbeid. Da besøker den kjente lovsanger
Arvid Pettersen Tabernaklet. På søndag kveld er han med og leder lovsangen i Evangeliekirken.

Helgen 17 – 18 november har vi vår årlige misjonskonferanse. På misjonskonferansen 2012 kommer Gøran Duveskog fra Trosgnisten i Sverige. Videre er det en stor glede å få besøk av Frode Ljones som skal lede sangen gjennom hele helgen.  Gøran har jo besøkt oss regelmessig de siste 30 årene og står oss veldig nært som forkynner, misjonspartner og venn. Frode Ljones er en av lovsangslederne i
Salt Bergenskirken og vil sammen med Rune Hagen lede lovsangen.

Vi gleder oss også over at Pinsekirken Tabernaklet er med oss i år igjen. Formiddagsmøtet søndag kommer vi derfor til å ha hos dem i Marken. Ellers er Sion i Blomsterdalen også med oss i år. Det er oppmuntrende og en styrke å kunne stå sammen på denne måten.
Denne konferansen er jo vår årlige STORSATSING og vi har stor forventning til hva Gud vil gjøre.
Be spesielt for helgen og sett av tiden til å være med på konferansen – det er noe spesielt når vi setter hverandre stevne og er sammen over flere dager.
 
Misjon er Herrens hjertesak og fundamentet la Jesus i misjonsbefalingen: ”Og Jesus trådte fram,
talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.”
Matt. 28.18-20.
Trosgnisten Misjon - stor innsats ut fra Evangeliekirken
Misjonsengasjementet i menigheten har økt og i dag har Evangeliekirken vokst frem til å være en aktiv misjonsmenighet. Fra en liten begynnelse, er mange i menigheten engasjert både som medarbeidere og støttepartnere. De årlige beløp som årlig kanaliseres gjennom misjonen er nå vel tre ganger så stort som menighetens ordinære budsjett. Gjennom Trosgnisten Misjon har vi har søstermenigheter i 12 land rundt omkring i verden og står i et menighetsfellesskap med 2.650 menigheter som totalt har rundt 165.000 medlemmer.

Ønsker deg Guds rike velsignelse og du er hjertelig velkommen til møtene også denne måneden !
Beste hilsen

Kjell Bugge Halvorsen                      
PastorEvangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden