Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Bilde # 34 Misjon

EVANGELIEKIRKEN's misjonsarbeid er organisert gjennom Trosgnisten Misjon.

Trosgnisten Misjon er en skandinavisk misjonsorganisasjon som har sitt virke i mange land, både i Afrika, Asia og Øst-Europa. Arbeidet drives idag i 9 ulike land. Misjonærer og bistandsarbeidere er stadig i virksomhet ute på feltet. Over 1.000 nasjonale pastorer og andre medarbeidere samarbeider med misjonen i de ulike misjonslandene. Totalt har vi ca. 1.900 søstermenigheter med ca. 100.000 medlemmar. Over 10.000 barn får månedlig hjelp gjennom fadderunderhold, på matstasjoner, barnehjem og skoler.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1970. Hovedkontoret ligger i Bollnäs i midt Sverige og er forankret i Bethel-forsamlingen Runemo. Norgeskontoret ligger i Bergen og er forankret i Evangeliekirken Bergen.

Trosgnistens visjon er å arbeide for å fullføre oppfylle Jesu misjonsbefaling som er uttrykt i Matteus evangelium 28.19-20: "Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

For mer informasjon om arbeidet kan du trykke på vedlagte link til Trosgnisten sine egne nettsider. http://www.trosgnisten.no

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden