Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Bilde # 29 Ukentlige møter

Menigheten har to faste møtedager i uken. Onsdag er det bibelskole eller bønnemøte. Søndag er ukens hovedmøte.

Sang og musikk
Vi opplever at det er godt å gi utrykk for glede og takknemlighet til Gud. Derfor er våre samlinger preget av jubel og lovsang. De fleste sangene vi synger finner du i sangboken Sildigregn». Foruten dette er vi opptatt av å gi rom for lovsang og tilbedelse. Disse sangene er ofte nyere sanger og kor som presenteres på videokanon. Menigheten har en egen menighetsmusikk og egne lovsangsteam som synger i våre møter.

Forkynnelse og undervisning
Menighetens egne forkynnere er hovedansvarlig for undervisningen. I tillegg inviterer hver måned både lokale og nasjonale forkynnere fra flere andre menigheter, og disse deler Guds ord sammen med oss til stor inspirasjon for oss alle.

"Del det med andre"
Det er umulig å holde det vi har opplevd for oss selv. Vi har derfor fokus på å dele det vi har opplevd med andre mennesker. Som et ledd i dette arrangerer vi regelmessig møter og møtekampanjer som er innrettet mot å nå ikke kristne. Samtidig fremholder vi at hver enkelt av oss er den beste ambassadør for Jesus, til å fortelle venner, familier og naboer om hva Han betyr for oss.

Gaveinnsamling
Menighetens økonomi er basert på gaveinntekter fra menighetens medlemmer. En stor del gir sin faste månedlige gave på giro, mens mange gir ved offerinnsamlingen som foretaes i hvert møte.

Program for kommende måned
Gå til siden for møteprogram for detaljert oversikt over møtene kommende måned.

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden