Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Vi tror at

1. Bibelen
Bibelen er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje. Bibelen er Guds Ord og eneste kilde til kristen liv og lære.

2. En treenig Gud
Det finnes en sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

3. Frelsen
Mennesket blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde. Vi ble forsonet med Gud ved Hans Sønns stedfortredende død, da Han skapte fred ved Hans blod på korset.

4. Dåp i vann
Dåp i vann skjer ved full neddykkelse, etter at en person har kommet til personlig tro på Jesus Kristus og han/hun bekjenner med sin munn at Jesus er Herre.

5. Dåp i Den Hellige Ånd
Alle kristne har rett til dåpen i Den Hellige Ånd. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger.

6. Helbredelse
Alle kristne har fått helbredelse i Jesu sår. Vi praktiserer derfor bønn for syke.

7. Jesu gjenkomst
Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Vi skal bli rykket opp i luften for å møte Herren.

Dette er hovedområdene i vårt trosgrunnlag.

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden