Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Menighetens historikk

Bilde # 16ETABLERINGEN
Det brøt frem en vekkelse i Bergen på slutten av 50 tallet, som berørte mennesker fra alle samfunnslag. I tillegg til at mange mennesker ble berørt fikk dette sitt konkrete utslag ved at Dagfinn Hollevik, sammen med sin kone Edith, i mars 1961 stod i spissen for etableringen av Maran Ata Menigheten i Bergen. Dagfinn Hollevik hadde sin bakgrunn fra Laksevåg Indremisjon. Menigheten har siden etableringen og frem til i dag vært en kanal for at mange mennesker er blitt berørt til frelse, helbredelse og utfrielse. Bilde # 17Bilde # 14

EGET KIRKEBYGG
De første årene leide man lokaler på ulike steder. I 1984 markerte menigheten en milepæl, da man kunne engasjere forstander Dagfinn Hollevik på full tid og flytte inn i nytt menighetslokale i Bjørnsonsgate 38 på Kronstad. Man overtok da det gamle kirkebygget til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, som flyttet inn i ny kirke noen kvartaler unna.

Bilde # 15
FRA MENIGHETENS MISJONÆRER TIL FORSTANDERPAR

Kjell Haugen vokste opp i menigheten og var en ildsjel på mange områder. Han var ungdomsleder og stod i spissen for et stort ungdomsteam var aktivt engasjert i evangeliseringsarbeid. Sammen med sin kone Liv ble de også menighetens første utsendte misjonærfamilie. De dro ut første gang i 1978 og var ute i tre perioder på tilsammen 9 år. Da de kom hjem etter siste periode i 1992, stod nye utfordringer klar for Kjell og Liv. De gikk da inn som forstanderpar i Evangeliekirken. Denne tjenesten hadde de i 2 ½ år.

Kjell Bugge Halvorsen tok over som pastor og leder i 1994.


TROSGNISTEN MISJON
Dette ble et viktig steg videre i det menighetsbyggende arbeidet. Menigheten har i alle år vært en aktivt misjonsmenighet. Misjonsengangementet var imidlertid av mer sporadisk karakter og gikk mot flere ulike virksomheter. I 1997 ble imidlertid Trosgnisten Misjon etablert i menigheten. Dette var på mange måter en bekreftelse på et samarbeid som hadde vart i mange år. Misjonsarbeidet begynte i det små, men har i dag vokst frem på en stor og rik måte. Ved regnskapsgjennomgangen ved siste årsskifte viser tallene at misjonsbudsjettet er mer enn dobbelt så stort som menighetens ordinære driftsbudsjett.

ENHET I BYEN
I forholdet til de andre frikirkelige menighetene i byen, hadde man den første tiden liten kontakt. På slutten av 70 tallet så man imidlertid enda klarere nødvendigheten av enhet og fellesskap, og tok del i det positive og fine lederfellesskapet i byen. Siden den tid har menigheten alltid lagt vekt på å stå sammen med andre brødre og søstre for vekkelse i Bergen.

NYTT NAVN PÅ MENIGHETENBilde # 22
I 1996 opplevde menigheten at det var tid for å vurdere menighetens navn. Mange opplevde at Maran Ata navnet var veldig viktig og aktuelt for oss kristne, men kommuniserte dårlig til dagens mennesker. Etter en lengre dialog og behandling i menigheten kom man frem til at man skulle skifte navn til Evangeliekirken. Dette skjedde høsten 1996 og vi opplever at vi har et menighetsnavn som taler tydelig om hva vi står for.

MENIGHETEN I DAG
Menigheten anno 2017 teller ca. 55 medlemmer. Menigheten har sitt hovedmøte søndag kveld. I tillegg har man formiddagstreff, formiddagsbønn og fellesskapsgruppe i uken. Videre har man faste møter i Bergen Fengsel og med sang og vitnesbyrd, i et nært samarbeid med fengselsprestene. Det synges mye fra sangboken Sildigregn og i tillegg har man også en del sangressurser på besøk som leder i nyere sang og lovsang. 

Menigheten ledes hovedpastor Kjell Bugge Halvorsen, sammmen med eldste Karsten Thorsen, Terje Birkelund og Jan Halvorsen. Dette lederteamet utgjør menighetens lederskap.

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden